Vuković nie kryje zadowolenia. „Jestem dumny z postawy zespołu”