Tyszanin zmienił klub. Zostanie we włoskiej ekstraklasie