Świat należy do młodzieży. Górnik chętnie stawia na młodych