PLS odpowiada Warcie

PLS odpowiada Warcie
Reklama
Reklama
Czas 3 min czytania

Polska Liga Siatkówki wydała oświadczenie, w którym odpowiada Aluron CMC Warcie Zawiercie.

Informowaliśmy, że Aluron CMC Warta Zawiercie przedstawiła swój pomysł na reformę rozgrywek PlusLigi To pokłosie wywiadu, który Kryspin Baran, prezes zawiercian udzielił TVP Sport. Według szefa Warty decyzja o powiększeniu ligi do szesnastu drużyn nie została podjęta przez prezesów.

Czytaj także: Warta chce zmieniać PlusLigę.

Reklama

– Regulamin ma w sobie punkt 18A. Ten stanowi, że zarządzający w terminie do 31 marca 2022 uprawniony jest do podjęcia decyzji o poszerzeniu ligi do szesnastu klubów. Były dwa warianty. Pierwszy z nich odnosił się do tego, że jeśli zespół ze Lwowa złoży akces, spełni wszystkie warunki i zarządzający, czyli kierujący Radą Nadzorczą, uznają, że należy drużynę dopuścić, mają prawo do rozszerzenia rozgrywek do szesnastu drużyn. Gdyby zespół z Lwowa nie spełnił warunków lub nie zgłosił chęci, to drugi wariant mówił o kontynuowaniu ligi w wymiarze czternastu klubów. Oznaczałoby to wówczas, że zespół z Nysy musiałby spaść w tamtych okolicznościach automatycznie. Kluby głosowały więc wyłącznie w temacie tego, czy dopuścić możliwość, aby zarządzający mógł rozszerzyć ligę” oraz w szczególności słowa: „Nikt nie uchyla się od odpowiedzialności. Koledzy, którzy głosowali za tym prawem i wariantem, widzieli w tym rozwiązaniu pozytywy i szanse dla ligi. Niektórzy w chwili obecnej wiedzą, że to był błąd. Używanie skrótu myślowego, że to kluby podjęły decyzję o rozszerzeniu ligi, jest jednak nieporozumieniem” – mówił Baran.

PlusLiga odpowiada prezesowi Warty

PlusLiga wydała oświadczenie, w którym odpowiada prezesowi Warty:

„Pan Prezes Kryspin Baran mija się z prawdą twierdząc, że nie było takiego głosowania. Jako dowód powyższego twierdzenia dołączamy fragmenty protokołu ze „Spotkania Prezesów klubów PlusLigi” z dnia 18 maja 2021 roku, które odbyło się w Częstochowie, czytamy w nim m.in.:

Reklama

„GŁOSOWANIE:
Dopuszczenie drużyny ze Lwowa do rozgrywek PlusLigi od sezonu 2022/2023.
ZA: VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel, PGE Skra Bełchatów, Trefl Gdańsk, Asseco Resovia Rzeszów, Ślepsk Malow Suwałki, MKS Będzin, GKS Gieksa Katowice, Indykpol AZS Olsztyn, Enea Cerrad Czarni Radom, Stal Nysa
PRZECIW: Brak.
WSTRZYMAŁO SIĘ: Cuprum Lubin, Aluron CMC Warta Zawiercie”.

W świetle powyższego, nieuzasadniona i niezgodna ze stanem faktycznym jest nie tylko teza o braku głosowania w powyższej sprawie, lecz także twierdzenie Pana Prezesa Kryspina Barana: „Używanie skrótu myślowego, że to kluby podjęły decyzję o rozszerzeniu ligi, jest jednak nieporozumieniem”.

Polska Liga Siatkówki, jej Zarząd oraz Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoją stałą praktyką od sezonu 2000, gdy powstała zawodowa liga, konsultuje ze swoimi akcjonariuszami kluczowe i strategiczne decyzje. Tak samo było w sprawie dopuszczenia do rozgrywek zespołu z Ukrainy – Barkom Każany Lwów. Bez pozytywnej opinii akcjonariuszy – wyrażonej poprzez jawne głosowanie na Spotkaniu Prezesów – taka decyzja nie zostałaby podjęta.

W związku z powyższym także kolejne twierdzenie Pana Prezesa Kryspina Barana:

 „– Regulamin ma w sobie punkt 18A. Ten stanowi, że zarządzający w terminie do 31 marca 2022 uprawniony jest do podjęcia decyzji o poszerzeniu ligi do szesnastu klubów. Były dwa warianty. Pierwszy z nich odnosił się do tego, że jeśli zespół ze Lwowa złoży akces, spełni wszystkie warunki i zarządzający, czyli kierujący Radą Nadzorczą, uznają, że należy drużynę dopuścić, mają prawo do rozszerzenia rozgrywek do szesnastu drużyn. Gdyby zespół z Lwowa nie spełnił warunków lub nie zgłosił chęci, to drugi wariant mówił o kontynuowaniu ligi w wymiarze czternastu klubów. Oznaczałoby to wówczas, że zespół z Nysy musiałby spaść w tamtych okolicznościach automatycznie. Kluby głosowały więc wyłącznie w temacie tego, czy dopuścić możliwość, aby zarządzający mógł rozszerzyć ligę”

nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym. Kluby zagłosowały za dopuszczeniem klubu Barkom Każany Lwów do PlusLigi, a dopiero ta kierunkowa decyzja wyrażona w jawnym głosowaniu (12 głosów za, 2 wstrzymujące się, w tym głos wstrzymujący się Pana Prezesa Kryspina Barana), skutkowała dalszymi, formalnymi krokami w postaci wpisania do Regulaminu Profesjonalnego Współzawodnictwa – z dnia 8 września 2021 roku – Punktu 18A. Dodanie punktu 18 A było konieczne, gdyż klub musiał spełnić szereg wymogów formalnych, by móc zagrać w zawodowej lidze. Gdyby Barkomowi nie udało się ich spełnić, klub nie zostałby dopuszczony do rozgrywek.

Warto zauważyć, że w dniu 18 maja 2021 roku Pan Prezes Kryspin Baran nie był reprezentowany na „Spotkaniu Prezesów” przez pełnomocnika. Brał w nim udział osobiście, co wykazuje powyższy protokół. Brał też czynny udział w spotkaniu, w dyskusji nad poszczególnymi punktami.

Polska Liga Siatkówki występuje do Pana Prezesa Kryspina Barana o sprostowanie wypowiedzianych przez niego nieprawdziwych informacji, zawartych we wspomnianym wywiadzie.”

Reklama
Reklama

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie

Dodaj komentarz