Kulesza wybierze Probierza? „Krąży w mojej głowie”