Dni Czesława Michniewicza są policzone. A jakie są szanse na śląskiego selekcjonera?