Gaul podsumował obóz w Turcji. „Trochę szkoda, że pojawiło się kilka infekcji”