Aluron CMC Warta zrzuciła PGE Skrę z podium PlusLigi