Zniszczoł: „Jastrzębie jest mocne, ale nie zamierzamy odpuszczać”