Stadion Śląski zdewastowany po Wielkich Derbach Śląska