Prezes Ruchu o ewentualnym zwolnieniu Skrobacza. „Nerwowe ruchy są niepotrzebne”