Nie było granka, bo zabrakło sianka? Źle się dzieje w Górniku