Liczba Francuzów w Jastrzębskim Węglu musi się zgadzać