Kiedy wróci Arsenić? „Liczymy, że pomoże nam w najbliższych spotkaniach”