Jarosław Skrobacz: Dla nas najwspanialszą rzeczą będzie utrzymanie