GKS Tychy zawarł porozumienie

GKS Tychy zawarł porozumienie
Reklama
Reklama
Czas 2 min czytania

Stowarzyszenie kultury fizycznej Górniczy Klub Sportowy Tychy oraz Tyski Sport S.A. zawarli porozumienie.

GKS Tychy na oficjalnej stronie poinformował o zawarciu porozumienia.

Informujemy, iż stowarzyszenie kultury fizycznej Górniczy Klub Sportowy Tychy oraz Tyski Sport S.A. zawarli porozumienie, na podstawie którego strony uregulowały zasady współpracy w zakresie używania i korzystania z herbu „GKS TYCHY”.Mocą przedmiotowego porozumienia Tyski Sport S.A. otrzymało licencję do używania zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego słowno-graficznego „GKS TYCHY”, co do którego stowarzyszenie posiada prawo ochronne o nr R.224878. Umowa będzie obowiązywała przez czas określony 20 lat. Udzielona licencja obejmują wyłączność w zakresie działalności sekcji sportowych seniorskiego hokeja na lodzie mężczyzn, koszykówki mężczyzn oraz e-sportu, a także prawo do korzystania ze znaku towarowego m.in. w zakresie historycznych sekcji sportowych GKS Tychy oraz działalności obiektów sportowych.Nadto strony wyjaśniły wszelkie wątpliwości związane z dotychczasowym korzystaniem przez Spółkę ze znaku towarowego zabezpieczonego w/w prawem ochronnym na rzecz stowarzyszenia kultury fizycznej Górniczy Klub Sportowy Tychy.

Reklama

W tym miejscu dodajmy, iż Tyski Sport S.A. jest właścicielem znaku towarowego słowno-graficznego „GKS TYCHY” w zakresie, w jakim znak ten związany jest z działalnością sekcji piłki nożnej (prawo ochronne o nr R.224878-A), która aktualnie znajduje się w strukturach Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A.Zakończyliśmy niełatwe, ale ostatecznie niezwykle owocne rozmowy. Porozumienie było konieczne dla dobra rozwoju i wizerunku sportu w mieście Tychy, a przede wszystkim dla dalszej budowy marki „GKS TYCHY”, która jest niezwykle ważna nie tylko dla kibiców klubu, ale również dla całego miasta – powiedział Krzysztof Woźniak, Prezes Zarządu Tyski Sport S.A.

Nie ukrywam, iż negocjacje z Tyski Sport S.A. były bardzo trudne. Mając na uwadze dobro i rozwój GKS od wielu już lat sygnalizowaliśmy konieczność zawarcia takiego porozumienia. Chciałbym pokreślić, że w zasadzie od 2016 roku dążyliśmy do podpisania umowy ze spółką, aby w końcu uregulować te kwestie. Po latach udało się dojść do finału. Wykazując olbrzymią cierpliwość oraz mając na uwadze dobro GKS Tychy rezygnujemy z wielu potencjalnych możliwości, jakie daje nam prawo do herbu GKS Tychy. Mamy nadzieję, że będzie nam to zapamiętane, a Tyski Sport S.A. będzie robił wszystko, aby prowadzone sekcje sportowe osiągały bardzo dobre wyniki sportowe – podsumował Ireneusz Ruchała, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Górniczy Klub Sportowy Tychy.Dla nas najważniejsze podczas negocjacji było to, aby Stowarzyszenie pozostało właścicielem herbu. Cel, pomimo bardzo długich, trudnych negocjacji oraz wielu spornych punktów udało się osiągnąć. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni – podkreślają wiceprezesi Stowarzyszenia Sławomir Wróbel oraz Dariusz Bajorek.

Reklama
Reklama

KoszykówkaPiłka Nożna

GKS TychyGKS Tychy Hokej

Dodaj komentarz