GKS Katowice traci ważnego zawodnika, ale trener zostaje