Erik Janża: „Trochę siniaków, ale taki już jestem”