Daniel Szczepan – solidny pracuś i marny egzekutor