Bartolewski: „To był ciężki tydzień, ale nasza gra ulega poprawie”