Bajeczne pieniądze u rywala Ruchu. „To nowa Wieczysta”