1589 dni Rafała Góraka w GKS-ie Katowice – pochwała stabilizacji czy bezustanny marazm?