Zaangażowanie i wola walki nie wystarczyły do odniesienia zwycięstwa