Z trybuny prasowej – Misja Antalya: W finałach 0 (1):3