Z TAURON Ligi za granicę! Rozgrywająca przechodzi do ligi bułgarskiej