Z obozu rywala. Miedź Legnica: Podstawowym czynnikiem jest uniknięcie prostych, własnych błędów