Wojna w gabinetach ekstraklasy. Nie do wiary. „Mateusz, zabrałeś mi mój medal!”