Wojciech Tomaszewski w Pekao S.A. Konkursie Wsadów