Wojciech Grzyb: To są dorośli ludzie, muszą brać decyzje trenera na klatę