Wilfredo Leon w Lublinie, czyli skąd się to wszystko wzięło?