Wieści z Czech nie pozostawiają wątpliwości. Wszystko w rękach drużyny Probierza