Wielki moment gwiazdy Jastrzębskiego Węgla. To zdarza się raz w życiu. „Przepiękny dzień”