Wielki mecz Itasu Trentino. Kozamernik: Pokazaliśmy charakter naszej drużyny