Wielki finał polskiej drużyny. „Gotowe SMS-y do znajomych”