”Wchodząc do świątyni polskiego sportu, należy okazać szacunek”. 22 rocznica śmierci Jana „Bolka” Niesyto