Warta pozyskała nowego zawodnika. Przyszłościowy transfer