W Rokitnicy zamiast pętli autobusowej mają nowe centrum przesiadkowe