Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza: Mistrzowie Polski i Włoch zagrają w Lublinie