UEFA nałożyła kary finansowe na federacje podczas Euro 204