Trey Diggs w Aerowatch Konkursie Rzutów za 3 Punkty