Trefl – MKS (2): Schenk bohaterem, sopocianie blisko awansu!