TL: BKS jako pierwszy zespół zmaledował się w półfinale