Tego brakowało w Warszawie. Kobieca siatkówka z prawdziwego zdarzenia powraca do stolicy