Szymon Romać: Nie chcemy, żeby te trzy mecze przekreśliły dziesięć miesięcy ciężkiej pracy