Szwarga: Nie zgadzam się z tą decyzją. Trudno, żebym przeszedł do porządku dziennego