Święta Wojna przy Bukowej, Opole broni pozycji lidera