Strzelcy i asystenci Górnika w sezonie 2023/2024: Przerwana seria