Stempniewski: Transfer Vuskovicia nie będzie ostatnim tego typu ruchem