Spěšný: Myślę, że ten mecz wygraliśmy naszym poświęceniem