Snopek: Przypuszczam, że ta rywalizacja potrwa dłużej